Die Kunssentrum Hugo Naudé is geleë in Tulbaghstraat, Worcester. Die sentrum, wat reeds in 1943 gestig is, is vernoem na een van Suid-Afrika se bekendste professionele kunstenaars, Hugo Naudé.

Die Kunssentrum bied 'n wye verskeidenheid vakke in die visuele sowel as uitvoerende kunste aan. Die Kunssentrum Hugo Naudé bedien die Breede Vallei sowel as aanliggende streke.

The Hugo Naudé Art Centre is situated in Tulbagh Street, Worcester. The centre, that was already establshed in 1943, is named after one of South Africa's most professional artists, Hugo Naudé.

The Art Centre gives a wide variety of subjects in the visual as well as executive arts. The Hugo Naudé Art Centre serves the Breede Valley as well as the surrounding regions.

WATCH OUR VIDEO NOW


Hugo Naude Art Centre | 86 Tulbagh Street | Worcester | Tel: 023 347 1552 | Fax: 086 529 4435 | E-mail us
Design done by Teresa Roelofse Graphic Design